Primăria Comunei
Roşia
Înapoi la:HomeSunteţi la:RELIEFUL SI VEGETATIA
Str. Principala nr. 397 +40 259 325 214 primaria@comunarosiabihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite  ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

Relieful si Vegetatia________Modificată în : 15.04.2011

 

Relieful şi vegetaţia

 
     Relieful acestei regiuni este unul haotic, crestele sunt puţin proeminente, slab individualizate, orientate în mai toate direcţiile, adesea se destramă în largi platouri carstice. Comuna cuprinde sectorul luncilor foarte restrâns ca suprafaţă, urmează dealurile în mare parte acoperite de păduri de foioase, iar în arealurile mai înalte apar răşinoase sub formă de pâlcuri. Pădurile, în cea mai mare parte sunt prezente în nordul comunei. Pe terenurile mai înalte apar păşunile şi fâneţele montane; câmpuri întregi de fâneţe sunt smălţuite de flori intens colorate constituind un covor gros ce acoperă mai toate pajiştile şi pot fi admirate oricând. Pe coastele abrupte, în tăieturile vechi de pădure, sunt în abundenţă fragii. Numeroase ciuperci împânzesc pădurile şi rariştile, în special în verile ploioase şi călduroase.
     Referitor la flora spontană, pe pajişti predomină plantele din familia gramineelor. Dintre acestea putem aminti: iarba vântului (Apera spica venti), iarba câmpului (Agrostis spp), odos (Avena fatua), păiuşuri (Festuca spp). Pe păşunile cu fertilitate redusă predomină părul porcului (Cyperus spp), iar în zonele joase şi umede pipirigul (Juncus spp). Pe păşunile pe care nu se efectuează un păşunat raţional, s-a constatat o creştere abundentă a ferigilor. Pe păşunile cu o fertilitate mai bună se constată existenţa leguminoaselor perene, cum ar fi: trifoiul alb, trifoiul târâtor, diverse forme de ghizdei sălbatic, etc. Pe fâneţe, compoziţia floristică este diversă, şi aici predomină gramineele, însă apar şi plante din familia compositelor ( păpădia, muşeţel, romaniţa de câmp, albăstriţa, ciuboţica cucului, pălămidă, etc.), cruciferelor (traista ciobanului, urda vacii, rapiţa sălbatică, etc.), papaveracee (mac sălbatic), ranunculacee (piciorul cocoşului). O plantă specifică a zonei este leurda, care creşte pe păşunile umede, umbrite de păduri, plantă recoltată de populaţia din zonă ca aliment şi medicament.
     În ce priveşte fauna, regiunea nu prezintă elemente deosebite, fiind specifică zonei de deal şi munte. Predomină fauna de interes cinegetic (iepuri, cerb, căprioară, lup, vulpe, mistreţ, mai puţine exemplare de râs şi urs brun).
     În ultimul timp se acordă o atenţie crescândă valorificării apelor carstice şi din punct de vedere piscicol. Având în vedere că zona este nepoluată, există posibilitatea de repopulare a cursurilor de apă cu specii mai importante de peşti adecvaţi acestor condiţii - păstrăvi şi lostriţeClima


     Clima are un caracter temperat-continental, umiditatea atmosferică oscilează în jurul valorii de 74%, iar direcţia dominantă a vînturilor este de nord - vest.
     Nivelul anual de precipitaţii se încadrează între valorile de 600 - 1200 mm/mp/an.
     Temperatura medie anuală este de + 10 grade Celsius, valori maxime înregistrate în ultimii ani au fost şi + 45 grade Celsius.
     Fenomene meteorologice extreme
     În ultimii ani ne-am confruntat cu fenomenul de secetă în perioada de vară, deasemenea furtuni cu ploi torenţiale şi inundaţii pe luncile pârâurilor, alunecări de teren, iar în perioada de iarnă zăpezi abundente cu blocarea drumurilor de acces în comună.
     Reţeaua hidrografică
    Cursurile de apă ocupă 27 ha din suprafaţa comunei care este fragmentată de cursurile şi afluenţii a numeroase pâraie şi văi: pârâul Valea Şoimuşurilor - Lazurilor (Şoimuşul Drept, Şoimuşul Stâng), valea Pucioasa în satul Lazuri, iar în satul Roşia pârâul Valea Roşiei, pârâul Topliţa, pârâul Sohodoleş, pârâul Strâmtura, pârâul Valea Cuţilor, valea Ştezelor, valea Toplicioara, valea Pietrei Albe, valea Pietrei Negre, etc. care înregistrează limite normale, cu unele excepţii în perioada topirii zăpezilor, a ploilor abundente şi îndelungate din primăvară - toamnă.

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: